Kehendak Allah & Posisi Horizontal Manusia (I)

Gallery

“Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”   (Mikha 6:8) Allah berkata kepada kita bahwa Ia rela menyatakan diri. Ia … Continue reading